Historia    Egenskaper    Framställning    Användningsområden    Legeringar    Formning och bearbetning    Sammanfogning    Korrosion och ytbehandling   

Egenskaper

Egenskaperna hos aluminium gör det till ett spännande och mångfasetterat konstruktionsmaterial inom ett stort antal områden. Vi har här valt att visa några exempel.

Låg vikt

Densiteten på aluminium är 2,7 kg/dm3, dvs 1/3 av stålets. Denna egenskap använt i fordon gör att lastkapaciteten kan ökas och den totala energiförbrukningen reduceras. Minskad energiförbrukning medför mindre utsläpp och en förbättrad miljö.

Hög styrka

Aluminium kan ha sträckhållfasthet på mellan 70 och 700 MPa beroende på legeringstillstånd och bearbetning. Det normala är att den ligger på mellan 200 och 300 MPa.

 

E-modulen (styvheten) är på 70 GPa och är en tredjedel av stålets.

Lätt att forma

Aluminium kan bearbetas på många sätt: valsas, pressas, dras, smidas och gjutas.

 

Den mest utmärkande egenskap i jämförelse med andra metaller är möjligheterna till extrudering. Utan stora investeringskostnader kan man skräddarsy profiler med integrerade funktioner.

Lätt att sammanfoga

Aluminium kan sammanfogas med traditionella metoder som svetsning, lödning, limning och nitning. Vid extrudering kan man skräddarsy lösningar som möjliggör skruvband, snäppförbindelser med mera.

 

Här är ett exempel på Friction Stir Welding, en nyutvecklad svetsmetod speciellt bra för sammanfogning av större aluminiumprofiler.

Korrosionsbeständig

Aluminium är mycket korrosionsbeständigt i neutral miljö, men i kombination med andra metaller skall man vara försiktig för att undgå galvanisk korrosion.

 

Bilden visar att obehandlat aluminium kan utnyttjas i saltrik miljö.

Elektrisk ledande

Aluminium har mycket god elektrisk ledningsförmåga, dubbelt så god som koppar per viktenhet, och används i praktiskt taget alla högspänningsledningar.

Värmeledande

Värmeledningsförmågan är mycket god och aluminium används i alla slags system för värmeväxling.

Aluminium är ogiftigt

Aluminium är mycket tätt och lämpar sig därför gott till förpackningsändamål.

Återvinningsbart

Aluminium lämpar sig särskilt för återvinning. Energiförbrukningen är bara 5 procent av det som går till framställningen av primäraluminium.

 

Materialkvaliteten påverkas inte negativt vid återvinning och aluminium kan därför återvinnas ett oändligt antal gånger.

Energiupptagande

Aluminium används ofta i crashboxar till personbilar.

 

Film som visar aluminiums energiupptagning vid en krocktest , klicka här

 
Svenskt Aluminium • Box 7115 • 103 87 Stockholm • Telefon 010-207 91 10 • info{at}svensktaluminium.se