Korta fakta    Vision    Historia    Styrelse    Stadgar    Tävlingar    Stora aluminiumpriset   

Korta fakta

Verksamhet                            

 

Verkställande direktör      

 

Styrelseordförande             

 

Organisations nummer      

 

Etableringsår                       

 

 

 

Bankgiro                                    

 

Bank 

 

Revisor     

                                   

Säte                                          

 

 

Medlemmar                            

Medlems- och branschförening

 

Torbjörn Larsson, sedan 2011

 

Fredrik Pettersson, sedan 2010


827501-1354

 

Aluminiumriket grundades 1999 och Svenskt Aluminium grundades 2001

Aluminiumriket Sverige bildades 2007 genom en sammanslagning med Aluminiumriket och Svenskt Aluminium

2011 ändrades företagsnamnet till Svenskt Aluminium 

 

5106-1687

 

Danske Bank, Västerås

 

Grant Thornton, Västerås

 

Huvudkontor i Västerås (verksamhet över hela Sverige)


cirka 100 företag och organisationer

 
Svenskt Aluminium • Romfartuna Nortuna • 725 94 Västerås • Telefon 010-207 91 10 • info{at}svensktaluminium.se