Korta fakta    Historia    Vision    Styrelse    Stadgar    Tävlingar    Stora aluminiumpriset   

Korta fakta

Verksamhet                            

 

Verkställande direktör      

 

Styrelseordförande             

 

Organisations nummer      

 

Etableringsår                       

 

 

 

Bankgiro                                    

 

Bank 

 

Revisor     

 

Säte                                          

 

Medlemmar                            

Medlems- och branschförening

 

Lars-Inge Arwidson, sedan 2016

 

Stefan Bergström, sedan 2014

 

827501-1354

 

Aluminiumriket grundades 1999 och Svenskt Aluminium grundades 2001

Aluminiumriket Sverige bildades 2007 genom en sammanslagning med Aluminiumriket och Svenskt Aluminium

2011 ändrades företagsnamnet till Svenskt Aluminium 

 

5106-1687

 

Svenska Handelsbanken, Stockholm

 

Daniel Johansson, Conseil Revision, Stockholm

 

Huvudkontor i Stockholm


cirka 50 företag och organisationer

 
Svenskt Aluminium • Box 7115 • 103 87 Stockholm • Telefon 010-207 91 10 • info{at}svensktaluminium.se